Traumabehandling

 

 

Den som har arbetat länge med missbrukare kan inte ha undgått att märka hur mycket trauma dessa klienter har i sin bakgrund Persson och Magnusson rapporterar t.ex. i Psykologtidningen 10/2014 att 50% av alla med beroendesjukdomar i Sverige lider av PTSS (posttraumatiskt stressyndrom) till detta kommer sedan komplexa trauman och enskilda trauman som av olika skäl inte matchar PTSS-diagnosen. De vanligaste skälen till PTSS i USA är våldtäkt, sexuella övergrepp eller strid, och där är diagnosen – bland missbrukare - 2-3 gånger vanligare hos kvinnor.

 

Definitioner av trauma

När vi pratar om trauma kan det tyckas som att vi pratar om samma sak, men definitionerna, även bland de viktigaste auktoriteter, är så olika att man ofta pratar om helt olika saker. T.ex. definierar American Psychologist Association trauma som ”en reaktion på en extremt negativ händelse”, vilket är absurt eftersom man bevisligen kan reagera på många olika sätt på en sådan händelse. Francine Shapiro (2001) som skapade EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) och som således är en av världens främsta experter på trauma menar ett vilken som helst händelse som lämnar bestående negativa spår är att betrakta som traumatisk. Det innebär att trauma i så fall är avsevärt vanligare än sådant som klassas som PTSS.

 

Missbrukares trauma

Vanliga trauman hos missbrukare orsakas under uppväxten av våld, vanvård, incest, tidiga separationer från föräldrarna, olyckor, mobbning, bevittna våld i hemmet och andra svåra upplevelser. För att leva med de svåra känslor som skapas av sådana upplevelser tillgriper man droger som självmedicinering. Livet som missbrukare – som resulterar av detta – leder till att man utsätts för våld och sexuella övergrepp mm. vilket skapar nya trauman som man sedan medicinerar. På så vis skapas en ond cirkel.

 

 

 

 

Behandling av trauma

När man behandlar klienter utan att räkna med att de är traumatiserade händer det lätt att man utlöser mer ångest än vad de kan hantera, vilket leder till utagerande normbrytande beteenen som gör att behandlingen avbryts. Genom att behandla trauma försvinner de svåra känslorna och därför också behovet av självmedicinering.Nästan all personal på Kvinnofrid hvb har utbildning i traumabehandling.

Den viktigaste konsekvensen av trauma är otrygghet. För att bota trauma bör miljön alltså vara strukturerad och trygg. På Kvinnofrid hvb har vi bara 8 platser och  ändå 8 anställda. Det minskar lönsamheten, men gör oss mycket mer kapabla att uppehålla trygghet och struktur.

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean