Kvinnofrid är beläget på landsbygden och inrymt i en gammal skånelänga med tillhörande uthus. Det är en livsbejakande miljö med vacker trädgård och vi har även höns och några getter. Umgänget med djuren är för många klienter ett förstadium till att skapa relationer till människor Djuren är inte känslomässigt krävande och är ständigt tillgängliga för att klappas och pratas med. Vi eftersträvar stabilitet. Därför är vi småskaliga, tätbemannade och tar endast emot kvinnor.

 

Tiden på Kvinnofrid

Genom att bedriva Traumabaserad missbruksvård syftar vi till att behålla klienterna i behandling och förebygga de ständiga avbrotten som annars är så vanliga.

Inslussningsperiod

Den första månaden är att betrakta som en prövoperiod, när klienten kan se sig om och fundera på om detta kan vara någonting för henne. Under denna tid lär vi känna klienterna personligen, kartlägger deras sociala förhållanden och nätverk liksom deras ekonomi, som ofta behöver omedelbar tillsyn.

Behandlingsperiod

Efter inslussningstiden följer behandlingen där vi tillsammans med klienten kartlägger vad de behöver för problemlösning för att kunna må och fungera bra i sina liv. Vigör ett ömsesidigt avtal med dem om behandlingsinriktning som i första hand bygger på klientens uttalade behov. Behandlingen sker sedan både individuellt och i grupp, beroende på den enskilda klientens behov.

Utslussningsperiod och Eftervård

Den sista tiden i behandling går åt till att förbereda livet utanför Kvinnofrid. Eftervården görs upp i samarbete med placerande kommun. Vi ser dock gärna att klienten har kvar en kontakt med en av våra medarbetare under ett halvår efter behandlingen.

Fokus för behandlingen

De viktigaste punkterna i vår behandling är:

  • Traumabaserad behandling

  • Behandling av utagerande – mentalisering

  • Anknytningsarbete

  • Mindfulness

  • Betoning av vikten av mat, näring och motion – egenvård

  • Eftervård

Du kan läsa mera under respektive rubrik under den här fliken (Behandling).

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean