Terapeutisk miljö

De två grundläggande principerna hos oss är:

  • Relation – att det finns en öppenhet för relationer som bygger på dialoger, där man både lyssnar på och pratar med varandra. Ofta tycker vi att det i många sammanhang kan finnas ett underskott av att lyssna på klienterna och förstå deras perspektiv. Vi sätter i system att göra perspektivbyte: Hur skulle man själv känna sig i motsvarande situation. Detta underlättar både kommunikationen och behandlingen.

  • Struktur – även om vi anser att utagerande vanligen är en effekt av flashbacks från trauma, så har de flesta av våra klienter inte heller internaliserat adekvata gränser. Struktur handlar om abstrakta principer som: ordning, roller, regler, auktoritetsförhållanden, målsättningar, kunskaper, lokaliteter m.m. Vår ledande princip här är att:

Så mycket kaos som man måste behärska, så stark måste strukturen vara.

Att fylla tiden

           På det praktiska planet handlar struktur inte så lite om vad man gör med sin tid. När klienter       lämnas med för mycket ostrukturerad tid tenderar ångest och utagerande att ta över. Vid sidan av behandlingen har vi därför praktiska arbetsuppgifter som personal och klienter utför tillsammans. Detta kan handla om kontorsarbete, trädgård, djurhållning, städning med mera. Även om klienter kan vara negativa till detta initialt kommer de snart nog att trivas med sysselsättning och med delaktigheten i Kvinnofrids skötsel.

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean