Att behandla missbrukande kvinnor

Vi har valt att endast behandla kvinnor på Kvinnofrid hvb. De viktigaste skälen till detta är:

 • Att undvika att kvinnorna hamnar i underordning gentemot män, eftersom detta saboterar behandlingen – och deras liv.

 • Att undvika sexuella relationer bland våra klienter. (Vi vill även att klienterna undviker samkönade kärleksrelationer under behandlingstiden). Det eftersom:

  • När två missbrukare ingår en relation nästan fördubblas riskerna för återfall – när en återfaller drar hen med sig sin partner, och

  • När klienten blir förälskad förflyttas fokus och energi från behandlingen till kärleksrelationen och behandlingsansträngningarna går om intet.

Genom att endast ha kvinnor på vårt hvb vill vi skapa en möjlighet till lugn och ro i ett stormigt liv och på så vis ge plats för reflexion och utveckling.

Genusperspektiv på missbruk

 

Missbrukarvärlden är långt mera patriarkal än det vanliga svenska samhället. Kvinnorna är mycket påtagligt underordnade männen. De får oftast droger genom sex – antingen genom prostitution eller genom semiprostitution tillsammans med ”pojkvänner” som kontrollerar droger. Kvinnorna går därför ofta in i de av männen önskade rollerna som behagande, passiva och förföriska. Detta är en roll som passar i ett missbrukarliv, men som inte fungerar om man ska ha ett vanligt jobb. –>

 

 

Männen är normen

 

Männen är normen och dominerar i missbrukarvärlden. Mansrollen är aktiv och kontrollerande. Mannen ska gärna ha muskler och pengar för att vara attraktiv, men att man kontrollerar narkotika genom lagning och kurirjobb duger gott. Männen kan få knark genom prostitution, men oftare genom kriminalitet. De ser kvinnorna som ett njutningsmedel, evt. i kombination med centralstimulerande droger (sexdroger). Kvinnorna är påtagligt objektifierade och betraktas ofta inte alls som subjekt med vilja tankar och känslor.

 

Behandlingsfokus

Utifrån den patriarkala problematiken fokuserar vi särskilt på:

 • Kvinnogrupp från ett feministiskt perspektiv där upplevelser kan delas och frigörelsen från underordning och förtryck kan börja.

 • Feministisk information.

 • Bearbetning för förståelse av misshandelsrelationer.

  • Behandling av trauman

  • Självförtroendeträning

Misshandelsrelationer

Missbrukande pars relationer leder till våld i högre grad än icke-missbrukandes. De flesta missbrukande kvinnor – särskilt de som missbrukar narkotika – utsätts om och om igen för misshandel. Detta leder till upprepade trauman som måste behandlas för att man ska bli välfungerande. Att behandla sådana trauman är mycket ovanligt inom missbruksvården.

Ojämlikhet  i Ruset
Sexismen blir mycket påtaglig om man beaktar ruset: När kvinnor är berusade eller höga leder det till kontrollförlust. Man ger då upp sina rättigheter och kan ofta utnyttjas av den som vill. När män blir berusade eller höga blir de aggressiva och tar sig ytterligare rättigheter, särskilt gentemot kvinnor.

 

 

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

 • w-facebook
 • Twitter Clean