© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean

 

Mindfulness

 

Mindfulness innebär att man gör sig medveten om här-och-nu området, man uppnår medveten närvaro. Det kan vara inom sig själv eller i omgivningen. Man kan fokusera på andningen, äta ett äpple med full koncentration, gå med full koncentration på gåendet, m.m. Begreppet kommer närmast från Buddhistisk Vipasanameditation, som i sin tur bygger på ännu äldre traditioner. Idag används det bl.a inom KBT och DBT. Liknande praktik återfinns sedan 50-talet i Gestaltterapin (Pearls, Hefferline, Goodman, 1951)

 

Effekter

 

Hundratals vetenskapliga studier visar att Mindfulness är effektiv som behandlings-redskap. Tillstånd som påverkas positivt är drogberoende, kronisk stress, depression, tvångssyndrom, ångestsyndrom m.m. Metoden påverkar nervernas reaktioner vid sorg, det självbiografiska minnet, exekutiva tankeprocesser, humör, trötthetskänslor m.m. Men varför skulle förmågan att vara i nuet ha så kraftfull påverkan på en persons mentala hälsa och tankekvaliteter?

 

Två hjärncentra

 

I hjärnan finns två centra som har en väldigt stor påverkan på vår självbild (Van Der Kolk 2014). Det ena är Brocas area som är ett språkområde i vänstra delen av hjärnans frontallob. Detta område är förknippat med talat språk, både så som det förekommer i kommunikation med andra och även så som det förekommer i vårt inre tal, vår inre dialog. Denna dialog är ett viktigt redskap och vi använder den när vi ska lösa problem, komma ihåg någonting, planera, strukturera, repetera m.m.

 

I den inre dialogen konstruerar vi berättelsen om oss själva som kan vara en lycklig eller olycklig berättelse och ge oss lyckliga eller olyckliga känslor. För missbrukare är denna berättelse ofta byggd runt plågsamma upplevelser och resulterar i negativa känslotillstånd som måste hävas med alkohol eller narkotika. Samtidigt som den här delen kan skapa problem ska man inte glömma att den också innehåller vår personliga historia, vår personlighet, på gott och ont.

 

Det andra centrat för vår självupplevelse finns i det Metsoprefrontala kortexet, alltså fortfarande i den främre delen av hjärnan, men snarast mitt i. Det här centret är upptaget med hur jag är här-och-nu. Vad jag upplever och känner. Detta blir en mycket mer objektiv bild eftersom jag omedelbart responderar på mina inkommande sinnesintryck utan att förvränga dem (förvrängningarna sker i de språkliga delarna).

 

På så vis har vi en rationell och objektiv del som konkurrerar med den subjektiva delen som är mer eller mindre förvriden. Ju mer vi tränar upp det självmedvetande som har sin grund i det metsoprefrontala kortexet, ju större förmåga har vi att förhålla oss objektiva till vår egen berättelse och att bearbeta den.

Mindfulnessekologier

Även om mindfulness kommer från meditationstekniker som har många olika funktioner för den mediterande individen, är den funktion som studerats vetenskapligt i väst att hålla kvar en människa i kontakt med nuet. Förutom vanliga mindfulnessövningar finns det många andra sätt att hålla kvar en person i nuet. Flera av dem känns mera "naturliga" för dem som känner sig främmande för meditationer, och flera av dem leder till betydligt längre sekvenser av här-och-nu umedvetande än de vanliga mindfulnessövningarna. Exempel på detta är:

  • Ridning - är man inte här och nu då så tar hästen kommandot.

  • Snabba racketsporter, som squash - är man frånvarande får man snart racket och boll i huvudet.

  • Kampsporter

  • Simning, cykling och löpning med maximal eller nära maximal ansträngning

  • Aerobics, med lite komplicerade steg

                                                              o.s.v.

Pilen pekar på den metsoprefrontala

hjärnbarken.