Anknytningens betydelse för behandlingen

 

 

Anknytning handlar om förmågan att skapa nära relationer till andra (Bowlby, 1988). Om ett barn har en tillräckligt bra anknytning till sina föräldrar (eller någon annan vuxen) kommer hen att bli psykiskt normal. Detta innebär att man kan bygga normala relationer till människor i sin omgivning, som präglas av en grundläggande tillit och som ger tillräcklig trygghet för att man ska kunna bygga ett normalt liv i arbetet och privat.

Den som har uppnått en trygg anknytning i en enda relation kan sedan skapa fullvärdiga relationer även till andra.

Att upprätta en sådan anknytning med våra klienter är därför ett överordnat behandlingsmål.

 

Otillräcklig anknytning

 

Man finner inte missbrukare med trygga anknytningar till andra. Det vanligaste är att man har anknytningstypen Desorganiserad anknytning, vilket innebär att man inte har något fungerande anknytningsmönster. Utifrån en sammanställning av 80 studier i Europa och Nordamerika bedömer man att ca: 15 % av alla har en Desorganiserad anknytning (Broberg m.fl. 2013). Detta borde stämma ganska bra med antalet personer som lider av psykoser, autism och personlighetsstörningar. Desorganiserad anknytning är mycket associerad med trauman samt ett liv i skrämmande omgivningar och med skrämmande personer, främst under barndomen.

 

När man inte har ett fungerande anknytningssystem lever man sitt liv utan fungerande känslomässigt stöd, vare sig inom sig själv eller i sina relationer till andra. Detta skapar vad Hesse och Mains (2000, 2006) kallar för ett tillstånd av en rädsla utan slut. En sådan situation är en alltför stor belastning för att man ska kunna utveckla trygga relationer och oftast för att man över huvud taget ska kunna sköta ett arbete. En rädsla utan slut kan man dock medicinera bort med cannabis, centralstimulerande, benzo, opiater och andra droger.

 

Vi skapar anknytning

 

För att skapa en anknytning hos våra klienter som ger tillräckligt känslomässigt stöd för att erbjuda trygghet, förmåga att skapa positiva relationer och att arbeta, erbjuder sig vår personal som anknytningspersoner. Sådant som har visat sig viktigt för att kunna skapa anknytning är:

  • Tillgänglighet

  • Lyhördhet

  • Pålitlighet som hjälp och stöd (Finnegan m.fl. 1996)

Förutom detta är det alltid en högst personlig process mellan två människor att utveckla en trygg anknytning, och det kan inte bli fråga om ett rent yrkesmässigt förfarande. I relationsbyggandet deltar behandlaren som sig själv och med sina egna känslomässiga erfarenheter, även om gränser dras mot hens familjeliv som är ”off limits”.

 

Klienten bygger en inre arbetsmodell av behandlaren och det innebär att det är viktigt att vara tillgänglig, öppen och tydlig med hur man tänker, känner och beter sig. Detta blir sedan också en modell för klienten som hen kan använda på liknande sätt som människor vanligen ”lånar” beteenden från sina föräldrar. Efter hand blandas sådant beteende ut med andra influenser, klienten reflekterar över det och det blir till slut unikt personligt.

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean