" Det finns ingen tvekan om att näring påverkar den psykiska hälsan. Dålig näring leder till och förstärker psykisk sjukdom.  Optimal näring förebygger

och behandlar psykisk sjukdom."

                                           The Neuropsychotherapist Vol 4 no 12, december 2016

Mat och Motion

 

Att handskas väl med kost och motion är ett sätt att visa omvårdnad mot sig själv. De flesta missbrukare har svåra kostproblem. Koncentrationen i vardagen går åt till att skaffa droger eller pengar till droger. Alkohol är flytande föda, amfetamin tar bort aptiten, cannabis leder till sötsug o.s.v. Tillsammans med drogernas skadliga inverkan är detta en svår attack mot kropp och hälsa.

Kost och Kostpedagogik

 

Vi lär ut goda kostvanor till våra klienter, som ofta tycker att detta är mycket intressant. Vår mat är ekologisk och närproducerad samt lagad från grunden utan tillsatser. Klienterna erbjuds normalkost, vegankost, laktovegetarisk kost eller annan dietkost. Vi erbjuder även omega 3 fettsyror till klienter med ADHD.

 

Behandling och mat

 

Matsituationen är känslomässigt laddad för många och vi är beredda att tillhandahålla behandling för olika sådana problem, liksom för ”matmissbruk” såsom över-ätning, dålig aptit, anorexi och bulimi. Sockerberoende ses som ett viktigt problem.

 

Motion

 

Motion är viktigt av flera skäl. Många av våra klienter är fysiskt nedgågna efter en längre period av missbruk och dålig kosthållning. Naturligtvis mår man bättre med en funktionell muskulatur och god aerobisk kondition. Vi organiserar därför fysisk träning i grupp och individuellt efter tycke och smak. Det är en förhoppning att klienten ska fortsätta med träningen efter behandlingen. Träningen måste dock ske på ett balanserat sätt, så att man inte istället blir träningsnarkoman.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress och motion

 

Våra klienter går ofta in i svåra stresstillstånd många gånger per dag som en följd av sin problematik. T.ex. kan detta ske i samband med flashbacks utifrån traumatiska upplevelser. Vid sådan stress aktiveras det sympatiska nervsystemet som är vårt kamp-och-flyktsystem och utöser stresshormoner som har allvarliga effekter på behandling och samvaro.

Adrenalin ökar risken för aggressivitet och utagerande våld.

Noradrenalin hämmar verksamheten i hjärnans frontallob, där vår intelligens och våra sociala hämningar är lokaliserade.

Tillsammans leder dessa stresshormoner till att man känner ilska eller rädsla. På så vis primitiviseras känslorna samtidigt som man påtagligt försämras kognitivt.

 

Fysisk träning simulerar kamp eller flykt och återställer kropp och psyke. Man känner sig därför inte stressad direkt efter träning och den kognitiva förmågan är åter på topp.

Gruppträning – där alla har denna upplevelse – har ett utomordentligt inflytande på det känslomässiga klimatet på behandlingshemmet.

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean