Handledning och Utbildning i Traumabaserad Missbruksvård

 

Jag erbjuder:

 

Handledning i Traumabaserad Missbruksvård för socialtjänst och HVB

Heldagsutbildningar om missbruksrelaterade ämnen som kan beställas av mig är:

 • Drogmissbruk

 • Alkoholism

 • Dubbeldiagnos - samsjuklighet

 • Tramabaserad missbruksbehandling

 • Missbrukande kvinnor är missbrukade kvinnor

 • Utagerande

 • Anknytning

 • Våld och hot i arbetsmiljön

 • Självmordsprevention

 • Traumabehandling

 • Människor med personlighetsstörningar

 • Behandling av människor med psykopati

 • Motivation och kommunikation vid adhd och autismspektrumstörningar

Halvdagsutbildningar som kan hållas separat eller kombineras:

 • Kommunikation vid multidiagnoser

 • Tre typer av självskadebeteenden

Jag

Stefan Sandström, Legitimerad psykolog och författare har arbetat med missbruks-problematik i 35 år på hvb-hem i psykoterapier, som utbildare och som handledare.

Jag driver Sandström – psykologi & friskvård AB. Du kan läsa mera om mig och mina böcker på min ordinarie hemsida www.spfab.se

E-maila mig på: stefan@spfab.se

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

 • w-facebook
 • Twitter Clean