Missbruksbehandling i Sverige nu

 

 

 

Samtidigt som hvbhemmen konkurrerar om att använda störst antal evidensbaserade metoder undviker man ofta noggrant att eviudensbasera sig själva och sin egen verksamhet. Dagens missbruksbehandling erbjuder dock oerhört mycket misslyckanden och väldigt lite framgångar. En viktig orsak till detta är att man utgår att klienternas huvudproblem är att de inte har internaliserat adekvata gränser för sitt beteende. Man försöker lösa detta med regler och konfrontationer.

 

Gränslöshet eller Flashbacks?

Visst är det sant att många saknar sådana gränser, men skälet till utagerande beteende är inte första hand detta, beteendet kommer sig av flashbacks orsakat av inkapslade traumatiska minnen. När en flashback upplevelsemässigt för individen tillbaka till den ursprungliga traumatiska situationen kan ingen reflexion ske. Man kan inte välja tankar, känslor och beteenden, utan allt detta är automatiska reaktioner från amygdala i hjärnans limbiska system.

 

Gränssättande eller Samarbete?

När man utgår från gränslöshetshypotesen kopplar man in regler och tillhörande sanktioner i behandlingen. Alltför ofta bryter sedan klienten alltför mycket mot reglerna vilket resulterar i utskrivning. På så vis hackas behandlingen sönder i småbitar och blir till ett ständigt upprepat misslyckande – både för klienten och för behandlingshemmet. Man hamnar lätt i en negativ syn på klienterna eftersom man antar att utagerande och regelbrytande är vad de helst av allt vill ägna sig åt. I själva verket är det sällan på det viset.

 

Flashbackhypotesen

Om man accepterar att det normbrytande beteendet är en ofrivillig reaktion på flashbacks är det rationellt att se det som ett problem för klienten och att samarbeta för att lösa det, t.ex. genom traumabehandling, mindfulness och mentalisering. Nyckelordet här är samarbete. När vi har begränsat trauma och flashbacks till mindre akuta nivåer kan det vara dags att etablera gränser för klienten.

.

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean