Intresserad av dessa idéer?
 
Vill du samarbeta för att starta upp ett sådant hvb? Vill du ta idéer härifrån till ditt eget hvb, och bolla med mig? Vill du ha handledning eller utbildning för er personal-grupp?
Kontakta mig

Hemsida: www.spfab.se​

EMAIL:      stefan@spfab.se

Traumabaserad missbruksbehandling

 

Under mina 35 år inom missbruksbehandling har jag kommit till  följande slutsatser:

 • Man missbrukar därför att man mår dåligt känslomässigt (eftersom man inte möter missbrukare som verkligen mår bra).

 • De dåliga känslorna beror i huvudsak på trauma (eftersom behandlaren alltid hamnar i trauma efter trauma då man gör djupterapier med missbrukare)

 • Utagerande är till största delen flashbacks utifrån dessa trauma.

Vad får detta för konsekvenser?

Behandlingsfokus

 

 • Traumabehandling

 • Anknytningsskapande

 • Mentalisering

 • Feminism

 • Mindfulness

 • Friskvård

  • Fysisk träning

  • Kosthållning

 • Eftervård

Ett virtuellt hvb hem
Detta behandlingshem bygger på mina idéer om hur behandling bör bedrivas. Mitt namn är Stefan Sandström. Jag är leg psykolog och författare med 35 års erfarnehet av att arbeta med drogmissbrukare som terapeut, och med personal i missbruksarbete genom handledning och utbildning i Sverige och i Finland.
Behandlingen riktar sig till kvinnor med missbruksproblem och samsjuklighet och har 8 platser. Vi har hög bemanning och siktar på att ha stor stabilitet över tid.
1/1

Missbrukande Kvinnor

Om vi alla lever i en värld som fortfarande är patriarkalisk, så gäller detta dubbelt upp för missbrukande kvinnor. Vanliga problem som följer av detta är incest, misshandelsrelationer, prostitution, självskadebeteenden och mycket dålig självkänsla. Männen kontrollerar ofta drogen och ser kvinnorna som ett njutningsmedel, vilket leder till utnyttjande och misshandel.

Evidensbasering – varför inte?

Vi evidensbaserar oss själva i samarbete med XX Universitet. Att endast använda evidensbaserade metoder och tro att detta borgar för kvalitet fungerar dåligt.

Klicka på länken nedan för att få reda på varför vi tycker det.

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

 • w-facebook
 • Twitter Clean